Programul Comerț Servicii 2023 poate fi accesat de către microîntreprinderile, dar și întreprinderile mici și mijlocii înființate înainte de 1 ianuarie 2020 și care-și desfășoară activitatea în domeniul prestării serviciilor sau comercializării de bunuri.

Valoarea cofinanțării minime solicitate în cadrul acestui program de finanțare este de 15%, însă se va acorda punctaj suplimentar solicitanțior care vor contribui cu 25% din valoarea eligibilă a proiectului.

Proiectele se vor depune online, prin intermediul platformei IMM Recover, pe durata a 20 de zile.

PROGRAMUL COMERȚ SERVICII 2023: CHELTUIELI ELIGIBILE

Programul Comerț Servicii 2023 va acorda finanțare nerambursabilă pentru următoarele categorii de cheltuieli din lista de mai jos.

Cele mai mari șanse de finanțare le vor avea solicitanții care alocă cel puțin 60% din bugetul disponibil pentru achiziția de echipamente tehnologice.

Cheltuieli cu investiția de bază

✅ utilaje și echipamente tehnologice;

✅sisteme necesare pentru obţinerea unei economii de energie;

✅ achiziția unor spații de lucru;

✅ mijloace de transport;

✅ mobilier, aparatură birotică.

Cheltuieli forfetare

✅ salarii și contribuții sociale;

✅ chirii;

✅ utilități;

✅ servicii de contabilitate;

✅ abonamente de telefon și internet.

Cheltuieli pentru digitalizare

 ✅ site de prezentare sau magazin online;

✅ cheltuieli de promovare online;

✅ software necesar desfășurării activității;

✅ echipamente IT și licențe;

✅ telefoane smart, tablete.

Alte cheltuieli

✅ servicii de consultanță;

✅ plăcuțe informative;

✅ cheltuieli financiare (dobânzi și garanții).

PROGRAMUL COMERȚ SERVICII 2023: SOLICITANȚI ELIGIBILI

În cadrul programului de Comerț și Servicii 2023 sunt eligibile societățile care îndeplinesc următoarele condiții:

Condiții de eligibilitate pentru firme

✅ au fost înființate înainte de 1 ianuarie 2020;

✅ sunt microîntreprinderi sau IMM-uri;

✅ au capital social integral privat;

✅ nu au datorii la bugetul general;

✅ nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 de euro pe durata a 3 exerciții financiare consecutive;

✅ codul CAEN pentru care solicită finanțare este autorizat la data depunerii proiectului.

Condiții de eligibilitate pentru antreprenori

✅ persoanele care dețin mai multe firme nu pot aplica decât cu una singură;

✅ persoanele care au accesat în edițiile precedente, prin intermediul altor firme, programele Start Up Nation, Horeca, granturi pentru capital de lucru nu pot aplica în cadrul programului Microindustrializare;

✅ programul de finanțare poate fi accesat o singură dată în perioada 2022-2027.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *