Firmele înființate înainte de 1 ianuarie 2020 și care-și desfășoară activitatea în domeniul producției de bunuri pot accesa până la 500.000 de lei prin intermediul programului Microindustrializare 2023.

Solicitanții trebuie să asigure o contribuție proprie cuprinsă între 15% și 25% din valoarea eligibilă a proiectului, iar TVA-ul reprezintă o cheltuială neeligibilă în cadrul acestui program de finanțare.

Proiectele se vor depune online, prin intermediul platformei IMM Recover, pe durata a 20 de zile.

PROGRAMUL MICROINDUSTRIALIZARE 2023: CHELTUIELI ELIGIBILE

În cadrul programului Microindustrializare vor fi finanțate următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli cu investiția de bază

✅ utilaje și echipamente tehnologice;

✅sisteme necesare pentru obţinerea unei economii de energie;

✅ achiziția unor spații de lucru;

✅ mijloace de transport;

✅ mobilier, aparatură birotică.

Cheltuieli forfetare

✅ salarii și contribuții sociale;

✅ chirii;

✅ utilități;

✅ servicii de contabilitate;

✅ abonamente de telefon și internet.

Cheltuieli pentru digitalizare

 ✅ site de prezentare sau magazin online;

✅ cheltuieli de promovare online;

✅ software necesar desfășurării activității;

✅ echipamente IT și licențe;

✅ telefoane smart, tablete.

Alte cheltuieli

✅ servicii de consultanță;

✅ plăcuțe informative;

✅ cheltuieli financiare (dobânzi și garanții).

PROGRAMUL MICROINDUSTRIALIZARE 2023: SOLICITANȚI ELIGIBILI

În cadrul programului de Microindustrializare sunt eligibile societățile care îndeplinesc următoarele condiții:

i

Condiții de eligibilitate pentru firme

✅ au fost înființate înainte de 1 ianuarie 2020;

✅ sunt microîntreprinderi sau IMM-uri;

✅ au capital social integral privat;

✅ nu au datorii la bugetul general;

✅ nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 de euro pe durata a 3 exerciții financiare consecutive;

✅ codul CAEN pentru care solicită finanțare este autorizat la data depunerii proiectului.

Condiții de eligibilitate pentru antreprenori

✅ persoanele care dețin mai multe firme nu pot aplica decât cu una singură;

✅ persoanele care au accesat în edițiile precedente, prin intermediul altor firme, programele Start Up Nation, Horeca, granturi pentru capital de lucru nu pot aplica în cadrul programului Microindustrializare;

✅ programul de finanțare poate fi accesat o singură dată în perioada 2022-2027.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *