Programul Digitalizarea IMM-urilor acordă microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii din România granturi nerambursabile cuprinse între 20.000 de euro și 100.000 de euro,  astfel:

  • microîntreprinderile pot accesa un ajutor nerambursabil de la 20.000 de euro până la 30.000 de euro;
  • întreprinderile mici: de la 20.000 de euro până la 50.000 de euro;
  • întreprinderile mijlocii: de la 20.000 de euro până la 100.000 de euro.

Subvenție: 200.000 euro

Contribuția proprie a solicitanților este de 10% din valoarea eligibilă a investiției.

PROGRAMUL DIGITALIZAREA IMM-URILOR: CHELTUIELI ELIGIBILE

Programul Digitalizarea IMM-urilor, susține decontarea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile:

Cheltuieli cu consultanța și auditul IT

✅ analiza pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul;

✅Auditare tehnică (IT);

Aceste cheltuieli pot reprezenta până la 10% din valoarea eligibilă a investiției.

Instruire

✅ Instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC.

Aceste cheltuieli sunt obligatorii și pot reprezenta până la 10% din valoarea eligibilă a investiției.

Cheltuieli cu investiția de bază

Echipamente hardware TIC (automatizări, robotică, etc);

✅ Realizarea de rețele LAN / WiFi;

✅ Achiziția de aplicații/licențe software;

✅ Implementarea bazelor de date;

✅ Integrarea diverselor structuri de date;

✅ Implementarea unor soluții precum ERP, CRM, AI, E-commerce, sisteme IoT, etc.

Cheltuieli cu investiția de bază

✅ Web site de prezentare a companiei;

✅ Achiziția / Închirierea a unui nume de domeniu nou;

✅Servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;

✅Achiziția de servicii de tip Cloud Computing;

✅ Achiziția de servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele.

PROGRAMUL DIGITALIZAREA IMM-URILOR: SOLICITANȚI ELIGIBILI

Pentru programul Digitalizarea IMM-urilor sunt eligibile societățile care îndeplinesc următoarele condiții:

Condiții de eligibilitate pentru firme

 ✅solicitantul este o microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie;

✅codul CAEN al proiectului este autorizat pe firmă înainte de 31.12.2021;

✅ codul CAEN nu este din categoria celor interzise de la finanțare;

✅ solicitantul a fost înființat cel târziu la data de 31.12.2021;

✅solicitantul a avut activitate continuă, fără întreruperi sau suspendări, în anul 2022;

✅ solicitantul dispune de resurse financiare proprii sau atrase pentru implementarea proiectului;

✅solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate;

✅ solicitantul nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare;

✅ solicitantul își asumă cel puțin 6 dintre criteriile de intensitate digitală.

PROGRAMUL DIGITALIZAREA IMM-URILOR: ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

Programul Digitalizarea IMM-urilor finanțează toate codurile CAEN, cu excepțiile menționate mai jos. 

Activitățile eligibile sunt punctate diferit, în funcție de încadrarea activității în lista activităților prioritare și în lista activităților aferente soldului negativ al balanței comerciale.

Activități neeligibile conform ghidului:

✅ producția primară de produse agricole;

✅ pescuit și acvacultură;

✅ 5829 – Activități de editare a altor produse software;

✅ 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);

✅ 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;

✅ 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;

✅ 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;

✅ 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;

✅ 6312 – Activități ale portalurilor web;

✅ 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *