Întreprinderile mici și mijlocii cu istoric și profit operațional în anul 2022 pot obține un ajutor financiar nerambursabil cuprins între 200.000 de euro și 2.00.000 de euro pentru investiții realizate în următoarele județe Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș.

Societățile sunt obligate să creeze noi locuri de muncă în funcție de valoarea ajutorului financiar nerambursabil solicitat, astfel: 

  • 1 loc de muncă pentru un ajutor nerambursabil de până la 500.000 euro;
  • 2 locuri de muncă pentru un ajutor nerambursabil cuprins între 500.000 euro și 1 milion euro;
  • 3 locuri de muncă pentru un ajutor nerambursabil cuprins între 1 milion euro și 1,5 milioane euro;
  • 4 locuri de muncă pentru un ajutor nerambursabil cuprins între 1,5 milioane euro și 2 milioane euro.

Ajutorul financiar nerambursabil este de până la 75% din valoarea investiției finanțate prin intermediul ajutorului de stat și până la 90% pentru investiția aferentă componentei de minimis.

TRANZIȚIE JUSTĂ DEZVOLTAREA IMM: CHELTUIELI ELIGIBILE

În cadrul programului de finanțare Tranziție Justă Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

Lucrări de construcții

✅lucrări de construcții sau extindere a spațiilor de producție sau prestare servicii;

✅asigurare a utilităţilor.

Active corporale și necorporale

✅echipamente tehnologice,

✅utilaje și instalații de lucru,

✅mobilier;

✅echipamente informatice,

✅birotică;

✅brevete, licențe, mărci comerciale.

Formare profesională

✅cursuri de calificare, recalificare;

✅formare continuă – perfecționare sau specializare;

✅dezvoltare de competenţe privind managementul afacerii şi tehnologice pentru angajați.

Alte cheltuieli

✅publicitate și informare (cheltuieli obligatorii);

✅Proiectare și asistență tehnică;

✅obținerea de avize și autorizații.

TRANZIȚIE JUSTĂ DEZVOLTAREA IMM: SOLICITANȚI ELIGIBILI

Sunt eligibile societățile comerciale și societățile cooperative care îndeplinesc următoarele criterii:

Criterii de eligibilitate

✅Solicitantul are deja codul CAEN vizat de investiție înscris în obiectul de activitate la data lansării apelului de proiecte;

✅Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare sau profit net (>0 lei) în anul 2022;

✅Societatea a fost înființată cel târziu la data de 31 decembrie 2021;

✅Solicitantul sau reprezentantul său legal nu se află în stare de faliment/ insolvență;

✅Solicitantul deține drepturi asupra imobilului (clădire și/sau teren);

✅Solicitantul dovedește că poate să asigure cofinanțarea proiectului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *